موارد خارج از پوشش بیمه بدنه اتومبیل

در بيمه بدنه، خطرات زير بيمه نمي‌شوند:
1-خطرات بيمه ناپذير نظير جنگ، شورش، بلوا و امثال آن
2- در صورتی که راننده موضوع بیمه در هنگام وقوع حادثه فاقد گواهی‌نامه رانندگی باشد و یا گواهی‌نامه رانندگی او باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی، گواهی‌نامه وی برای رانندگی موضوع بیمه مناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهی‌نامه در حکم بطلان آن نیست ولیکن استعلام از واحد صدور گواهی‌نامه برای راننده تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه الزامی است.
3- کاهش بهاي وسايل نقليه در نتيجه حادثه يا حريق
4- خسارتهاي مربوط به خط کشيدگي يا ميخ کشيدگي بدنه اتومبيل
5-شکست شيشه و آسيب به لاستيک به تنهايي(مگر با توافق شرکت بيمه که پوشش آن خریداری شده باشد).
6- خسارت ناشي از يدک‌کشي و بکسل‌کشي توسط اتومبيل (بغير از مواردي که مجاز بوده و کليه اصول ايمني رعايت شده باشد) و يا استفاده اتومبيل در موارد غير مجاز
7- خسارتهايي که عمداً توسط بيمه گذار يا راننده وي و يا هر کسي که وسيله نقليه به او سپرده شده است وارد مي‌آيد.
8- خسارتهاي ناشي از ضبط، توقيف ويا مصادره اتومبيل که توسط مراجع قضائی  یا حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی، مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.
9- مست بودن يا در حالت عادي نبودن راننده (نظير استعمال مواد مخدر يا قرص هاي خواب آور)
10- خسارت ناشِي از مسابقات اتومبيل‌راني ، شرط‌بندي يا آزماِيش سرعت و آموزش رانندگي (مگر با توافق بيمه گر که پوشش آن خریداری شده باشد).
11- خسارت وارده ناشي از حمل مواد سريع الاشتعال، مواد منفجره و اسيد مگر آنکه موضوع مخصوص بیمه حمل آن باشد.
12- خسارتهاِي وارده به محموله هاي وسيله نقليه
13- خسارت ناشي از عدم النفع مگر با توافق بیمه‌گر
14- خسارت وارده به وسيله نقلِيه مورد بيمه در اثر اضافه بار و اضافه مسافر و ِيا در حين بار گيري و بار اندازي
15- سيل، زلزله، آتشفشان (مگر با توافق شرکت بيمه که پوشش آن خریداری شده باشد)
16-خسارتهای وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه، در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کار کرد آنها باشد.
17- خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text