راهنمای پرداخت خسارت بیمه اتومبیل

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه و نحوه اعلام خسارت

بیمه گذار یا مقصر حادثه موظفند بلافاصله در اولین زمان امکان و حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازند و کلیه مدارک مربوط به علل و کیفیت وقوع حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهند در غیر اینصورت بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند به واسطه حوادثی که خارج از اختیار اوبوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .

در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت قبل از جابجایی اتومبیل خسارت دیده سریعاًجهت تهیه گزارش توسط مقامات انتظامی اقدام و سپس قبل از انجام تعمیرات ، با اتومبیل خسارت دیده و مدارک لازم از قبیل : گزارش مهر شده مقامات انتظامی ، اصل گواهی نامه ، اصل بیمه نامه بدنه و شخص ثالث و اصل سند مالکیت به شرکت بیمه مراجعه فرمائید.

همچنین در صورتیکه دارای بیمه نامه بدنه هستید و حادثه ای برای شما اتفاق افتاده که مقصر نیستید به هیچ وجه به طرف مقابل رضایت ندهید در صورت تعویض شماره انتظامی ( پلاک خودرو ) مراتب در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر رسانده شود

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text