زمانبندی پرداخت خسارت بعد از تشکيل پرونده

در خصوص پرونده های که محل وقوع خسارت آنها در شهر تهران  باشد از زمان اعلام خسارت تا صدور حواله مدت 3 روز طول می کشد و در خصوص پرونده های که محل وقوع خسارت آنها استان تهران می باشد از زمان اعلام خسارت تا صدور حواله مدت 4 روز طول می کشد.

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text