زمانبندی پرداخت خسارت بعد از تشکيل پرونده

در خصوص پرونده های که محل وقوع خسارت آنها در شهر تهران  باشد از زمان اعلام خسارت تا صدور حواله مدت 3 روز طول می کشد و در خصوص پرونده های که محل وقوع خسارت آنها استان تهران می باشد از زمان اعلام خسارت تا صدور حواله مدت 4 روز طول می کشد.

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text