مدارک لازم براي دريافت خسارت بیمه اتومبیل

خسارت ثالث مالی با کروکی:

1- اصل کروکی

2-اصل و کپی کارت خودرو ،بیمه نامه و گواهینامه مربوط به زیان دیده

3-کپی کارت ،بیمه نامه و گواهینامه مقصر حادثه

4-اصل برش کوپن بیمه نامه مقصر

5-بازید کارشناس ارزیاب بیمه از خودر

در صورتیکه کروکی غیر سازشی با شد ارائه کپی کروکی و مدارک قضائی لازم میباشد، لازم بذکر است درصورتیکه تصادف منجر به جرح  شده باشد و یا اینکه خسارت به اموال دولتی (گاردریل،درخت،تیرچراغ برق و...) وارد گردد، حضور مقصر حادثه الزامی میباشد.
همچنین با توجه به نظر کارشناس ارزیاب بیمه حسب مورد بازید از خودروی مقصر نیز صورت می پذیرد.

خسارت ثالث مالی بدون کروکی:

1-اصل و کپی مدارک مقصر و زیان دیده شامل (کارت خودرو،گواهینامه،بیمه نامه معتبر،برش کوپن بیمه نامه مقصر)

2-بازدید کارشناس ارزیاب بیمه از هر دو وسیله نقلیه

لازم بذکر است حضور مقصر و زیان دیده در اینگونه موارد الزامی بوده و سقف پرداخت خسارت نیز 31،500،000 ریال میباشد.

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های ثالث به میزان 2.5 درصد تعهدات جانی بیمه نامه میباشد.

خسارت بدنه :

1-کپی واصل بیمه نامه بدنه ،ثالث ،کارت خودرو و گواهینامه

2-بازید کارشناس بیمه از خودرو

*با توجه به قانون جدید شخص ثالث مبنی بر عدم ارائه کروکی پلیس در خصوص پرونده خسارت های بدنه  به جهت سهولت و کاهش برخی از مکاتبات اداری و تسریع در انجام امور ،(به مانند حضور هر دو خودرو نزد شرکت بیمه و امکان بالا بودن خسارت بدنه بیش از سقف پرداخت خسارت بدون گزارش پلیس که در برخی شرکتها که معمولاً سقف آن 000ر000ر5ريال میباشد )پیشنهاد می گردد بیمه گذاران بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خود را از یک بیمه (یک شرکت بیمه ای) خریداری نمایند.

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text