تماس با مدیران بیمه سامان

حوزه‌ مديريتنام مديرتلفننمابر
مدير عامل احمد رضا ضرابيه داخلي 1608 - 1617  
معاونت مالي اداري فرهاد فرهي داخلي 1604 - 1605  
معاونت فني مهدي فلاح داخلي 1604 - 1605  
معاونت اجرايي داوود الماسي داخلي 3301
مديريت بيمه هاي عمر وسرمايه گذاري مختار ناصري داخلي 1102 - 1103 021-88552891
مديريت بيمه هاي مهندسي  محمد رضا آقاجاني
داخلي 1401 - 1402
مديريت بيمه هاي مسئوليت علي صرفي داخلي 1401 - 1402 داخلي 3799
مديريت بيمه هاي اتومبيل محمد اباذريان
داخلي 3060 داخلي 3096
مديريت بيمه هاي باربري بهزاد گلخو 1402 021-88552894
مديريت بيمه هاي آتش سوزي فريبا نقي پور داخلي 3420   
مديريت بيمه هاي اتکايي فرهاد فرهي داخلي 1604 - 1605 داخلي 1428
مديريت بازاريابي و مطالعات بازار امير مهدي ابراهيميان داخلي 4005  
مديريت پشتيباني فروش مختار ناصري داخلي 4000  
مديريت امـور مشــتريان و توسعه راهبردي فروش محسن عسگري داخلي 3812 داخلي 3899
مديريت درمان شيما آرا داخلي 1301 - 1302 021-88552895
مديريت مالي محمد حسين کوچه باغي داخلي 1201 - 1237 021-88552892
مديريت منابع انساني هادي رهبري
داخلي 3000  
مديريت پشتيباني هامرز کريمي داخلي 1315 021-88552893
مديريت معماري سازماني فرزاد فروغي داخلي 3830 داخلي 3899
مديريت اکچوئري شيما آرا داخلي 1301 - 1302  

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید
iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text