تماس با شعب تهران و شهرستان‌های بیمه سامان

شعبه اروميه(550) :  اروميه- خيابان سرداران 2- جنب مسجد مهدي القدم- ساختمان بهاران- طبقه همکف .

سرپرست شعبه: خانم ليلا هادي

کد پستي : 5713845798  تلفن : 3_   04432251740  فاکس : 04489784411

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه اصفهان(600) : اصفهان-خ شيخ صدوق شمالي-ابتداي شيخ مفيد-ساختمان حامد-طبقه 4

رئيس شعبه:  آقاي اکبرکليني 

کد پستي : 0000000000  تلفن : 03136639115-03136644478  فاکس : 03136639114

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه اهواز(880)  : کيانپارس - خيابان شهيد چمران - ميدان اول - نبش خيابان موحديان - روبروي فروشگاه هاکوپيان

رئيس شعبه: آقاي فرهاد هادي پور

کدپستي: 0000000000  تلفن :  06133333305-06133333304-06133333274-06133333275   فاکس : 03136639114

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه بندر عباس(845) : خيابان رسالت شمالي .13هکتاري نرسيده به چهارراه گفتگوي تمدنها ساختمان دلسا بيمه

مسئول شعبه بندر عباس: سرکار خانم ليلا دوستعلي

کد پستي : 0000000000  تلفن : 07633755827   فاکس :  07633755868

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه تبريز(500) : تبريز خيابان امام -جنب دبيرستان طالقاني-ساختمان بانک سامان-طبقه اول-بيمه سامان شعبه تبريز

رئيس شعبه: آقاي محمد امين  مرتاض جليلي

کد پستي : 5713845798  تلفن :6- 04133373862   فاکس : 04133375845

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه گردشگري(260) : خيابان وزا، کوچه بيستم

سرپرست شعبه : خانم فاطمه يگانه پور

کد پستي : 1513813119    تلفن  :   8943 -021        فاکس : داخلي 4098 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه ديجيتال(270) : خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) - کوچه نهم - پلاک 28 - طبقه پنجم  -  واحد جنوبي

رئيس شعبه:   آقاي ابراهيم سالاري

کد پستي : 1513813119    تلفن  :   8943 -021        فاکس :    88700204

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امور مشتريان(369) : تهران، خيابان مطهري ، کوه نور

رئيس شعبه:   ..................................................

کد پستي : 1513813119    تلفن  :   8943 -021        فاکس :  داخلي 3899 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه تخصصي عمر تهران(1371) : خيابان وزرا ، کوچه 9 پلاک 28 طبقه سوم  واحد هاي شمالي وجنوبي

مشاور مدير عامل و رئيس شعبه : آقاي فرهاد ژرفا

کد پستي : 1513813119    تلفن  :   8943 -021        فاکس :    88700204

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه تهران(500000) : تهران - خيابان خالد اسلامبولي - کوچه بيستم - پلاک 4

رئيس شعبه : سرکار خانم ابدي

کد پستي : 1513813119    تلفن  :   8943 -021        فاکس :    88700204

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه رشت(450) : رشت -گلسار -ضلع شرقي فلکه صابرين -طبقه دوم بانک سامان  بيمه سامان شعبه رشت

سرپرست شعبه:  آقاي سعيد افخمي اردكاني

کد پستي : 4165613333     تلفن  :  7- 01333126154   فاکس :    01333126158

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه زنجان(580) : زنجان - خيابان شريعتي (انصاريه ) - بين بوستان هشتم و نهم - روبروي درب شرقي دانشگاه آزاد ساختمان بيمه سامان

رئيس شعبه: آقاي رحمانعلي قره گوزلو

کد پستي : 4515753975    تلفن  :  2- 02433783251    فاکس :    02433783250   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه سنندج(670) : سنندج - چهارراه فلسطين - ابتداي خيابان فلسطين – شرکت بيمه سامان

سرپرست شعبه:  آقاي آرمان اسکندرپور

کد پستي : 6616663375       تلفن  : 33281921078   فاکس :     33281921078  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه شيراز(800) : بيست متري سينما سعدي- چهارراه هدايت- ابتداي هدايت غربي- سمت چپ –  شرکت بيمه سامان

سرپرست شعبه : آقاي ابراهيم خليلي مقدم

کد پستي : 6616663375       تلفن  : 1- 07132300930   فاکس :     07132300604

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه قزوين(210) : قزوين خيابان شهيد بابائي - نبش کوچه 11 (نسترن ) - پلاک 2 طبقه همکف –  شرکت بيمه سامان

رئيس شعبه: آقاي علي محمد قنادي پور

کد پستي :   3414634681      تلفن  :   02833352911    فاکس :     02833352915 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه کرج(1150) : کرج - ميدان والفجر - بلوار سرداران شرقي - بعد از خيابان ميرعماد –  شرکت بيمه سامان

سرپرست شعبه : آقاي محمد جوکار

کد پستي :   3133793431      تلفن  :   02632738112    فاکس :     02632738122

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه کرمان(400) : کرمان - خيابان شفا – کوچه شماره 19 – جنب نظام پزشکي پلاک 1 –  شرکت بيمه سامان

رئيس شعبه:  آقاي مرتضي پيروزفر

کد پستي :   7618643149    تلفن  :   65-03432452363    فاکس :     03432459283

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه کرمانشاه(680) : کرمانشاه – خيابان  بهشتي - بين ميدان آزادي و چهارراه بسيج - روبه روي ايران خودرو - جنب بانک حکمت ايرانيان –  شرکت بيمه سامان

سرپرست شعبه:  خانم پروين شريعت زاده

کد پستي :   6714619484      تلفن  :   08338214417      فاکس :     08338214417     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه گرگان(490) : گرگان – خيابان  وليعصر -  بين عدالت 8  و 10  -  طبقه فوقاني بانک سامان –  شرکت بيمه سامان

مسئول شعبه : خانم مهسا شبيري

کد پستي :   4916653349   تلفن  :   01712369020      فاکس :     01732369015

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه مشهد(900) : مشهد - بلوار قاضي طباطبايي – بين قاضي طباطبايي 4 و 6 –  شرکت بيمه سامان

رئيس شعبه: آقاي حميد بروزي

کد پستي :   9184986964   تلفن  :   05137237090       فاکس :     05137237090

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه همدان(650) : همدان - بلوار خواجه رشيد- ساختمان تجاري پارسيان - طبقه اول - واحد 3 شرکت سامان

مسئول شعبه : آقاي احسان پيران

کد پستي :   6516654759   تلفن  :   08138280888 – 08138250888   فاکس :     08138281393

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه يزد(300) : بلوار جمهوري-روبروي مجتمع آسمان  –  نبش کوچه 25  -  شعبه بيمه سامان

رئيس شعبه: آقاي مهدي ضرابيه

کد پستي :  8814589186   تلفن  :   03535234550  فاکس :     03535234551

 

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text