اطلاعات مجامع عمومی

 گزارش هیأت مديره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 (تیرماه 1397)

 گزارش هيأت مديره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 (تیرماه 1396)

 گزارش هيأت مديره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 (تیرماه 1395)

 گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه (از مبلغ 400 میلیارد ریال به 1.000 میلیارد ریال) به انضمام گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام (تیرماه 1394)

سهامداران بیمه سامان  گزارش هيأت مديره به مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام سال 94

سهامداران بیمه سامان  گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام سال 94

سهامداران بیمه سامان  گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام سال 93

سهامداران بیمه سامان  گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام سال 92

سهامداران بیمه سامان  گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام سال 91

سهامداران بیمه سامان  گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام سال 90

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text