فهرست شعب و نمایندگی نمایندگی عمر
ردیف عنوان نوع مرکز استان/شهر توضیحات کد دوبعدی
1 محسن جهانی(26001) نمایندگی عمر تهران/ تهران
کد مرکز : 26001
آدرس : تهرانپارس - خیابان جشنواره - کوچه مطهری پلاک 2
تلفن : -
تلفن همراه : 09126114313
نمابر : -
2 پروین طهماسبی(24014) نمایندگی عمر البرز/ کرج
کد مرکز : 24014
آدرس : کرج - مهرشهر - کوچه 12 شرقی - پلا ک 92/ واحد 2
تلفن : -
تلفن همراه : 09355590952
نمابر : -
3 طه طاهرنیا(23558) نمایندگی عمر خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : 23558
آدرس : بلوار وکیل آباد - فارغ التحصیلان 7 - پلاک 13
تلفن : -
تلفن همراه : 09155034710
نمابر : -
4 مهدی ساعی(24592) نمایندگی عمر اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 24592
آدرس : فلکه شهدا-خیابان فروغی-کوچه بهار-بن بست اردیبهشت-پلاک40
تلفن : -
تلفن همراه : 03112262296
نمابر : -
5 محمود فاطمی(23560) نمایندگی عمر خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : 23560
آدرس : مشهد - خیابان حرعاملی - حرعاملی 45 - حجت 1 - پلاک 8 - واحد 4
تلفن : -
تلفن همراه : 09151328838
نمابر : -
6 محمدحسن عبداله زاده(23555) نمایندگی عمر خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : 23555
آدرس : مشهد - بلوارطوس - طوس 61 - پلاک 24
تلفن : -
تلفن همراه : 09153242975
نمابر : -
7 عبد الرحمن جهانی(24473) نمایندگی عمر خوزستان/ دزفول
کد مرکز : 24473
آدرس : دزفول کوی بهمن خ بهمن 7 پلاک 357
تلفن : -
تلفن همراه : 09163467147
نمابر : -
8 زهرا نجار اعرابی(25930) نمایندگی عمر اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 25930
آدرس : اصفهان-خیابان میرزاطاهر-روبروی شهرداری منطقه9-طبقه اول
تلفن : -
تلفن همراه : 09133180668
نمابر : -
9 اختر صفری(25947) نمایندگی عمر اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 25947
آدرس : اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان شهید خرازی کوی - شهید حبیبی - بن بست گلستان
تلفن : -
تلفن همراه : 09132123574
نمابر : -
10 سید کمال صادقی وزملایی(23502) نمایندگی عمر مازندران/ ساری
کد مرکز : 23502
آدرس : ساری-خیابان فردوسی-روبروی باک تجارت-کوچه ابوریحان-ط 4 ساری صحافی
تلفن : -
تلفن همراه : 09113523893
نمابر : -
معرفی شعب و نمایندگی ها