فهرست محصولات و خدمات بیمه مراکز صنتعتی
  • بیمه مراکز صنعتی
    پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۳۶

    بیمه مراکز صنعتی

    شرکت بیمه سامان با ارائه بیمه مراکز صنعتی این امکان را فراهم می کندتا دارایی های مراکز صنعتی اعم از ساختمان ،ماشین آلات،موجودی مواد اولیه،موجودی مواد در دست ساخت و موجودی مواد ساخته شده،