۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۵:۰۱ ۵۸
نوع مرکز: شعبه
چچ

محمود تصدقی(3701)

کد بیمه مرکزی: 0-واحد سرپرستی:شعبه ساری کد 470-منطقه 1-تاریخ شروع فعالیت: 1392/04/12
کد مرکز: 3701
مسئول مرکز: محمود تصدقی
استان: مازندران
شهر: ساری
آدرس: بلوار طالقانی - کوچه ایرانپور - جنب الکتریکی - پلاک 27
تلفن: 01532261706
تلفن همراه: 09111515255
نمابر: 01532261706
معرفی شعب و نمایندگی ها