۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۵:۰۱ ۷۳
نوع مرکز: شعبه
چچ

رضا نعمتی(3748)

کد بیمه مرکزی: 0-واحد سرپرستی:شعبه زنجان کد 580-منطقه 5-تاریخ شروع فعالیت: 1392/12/24
کد مرکز: 3748
مسئول مرکز: رضا نعمتی
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: خیابان خرمشهر - روبروی بانک تجارت - پلاک 318
تلفن: 02433742253
نمابر: 02433742253
معرفی شعب و نمایندگی ها