۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۶:۴۵ ۴۵
نوع مرکز: نمایندگی
چچ

سودابه منفرد(1456)

کد بیمه مرکزی: 15978-واحد سرپرستی:شعبه رشت کد 450-منطقه 1-تاریخ شروع فعالیت: 1389/07/04-تاریخ پایان فعالیت:
کد مرکز: 1456
مسئول مرکز: سودابه منفرد
استان: گیلان
شهر: رشت
آدرس: رشت - خیابان شهید رجائی - نبش کوچه 20
تلفن: 01333540660
تلفن همراه: 09118291902
نمابر: 01333540660
معرفی شعب و نمایندگی ها