۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۶:۴۵ ۶۹
نوع مرکز: نمایندگی
چچ

اعظم محمدزاده بناب(1518)

کد بیمه مرکزی: 15992-واحد سرپرستی:شعبه تبریز کد 500-منطقه 5-تاریخ شروع فعالیت: 1389/03/26
کد مرکز: 1518
مسئول مرکز: اعظم محمدزاده بناب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
آدرس: آذربایجان شرقی - مرند - خیابان المهدی - اول کوی 12 متری المهدی
تلفن: 04912228039
تلفن همراه: 09141907989
نمابر: 04912228039
معرفی شعب و نمایندگی ها