فهرست شعب و نمایندگی نمایندگی
ردیف عنوان نوع مرکز استان/شهر توضیحات کد دوبعدی
1 حسن ممبینی کد 611
  • نمایندگی
  • بیمه حوادث انفرادی
تهران/ تهران
کد مرکز : 611
آدرس : میدان توحید - خیابان ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک 124 - طبقه 3
تلفن : 66575111
تلفن همراه : 09122350484
نمابر : 66575112
پست الکترونیک : mombeyni@samaninsurance.ir
2 حبیب اله ذوالمن شاهی کد 614
  • نمایندگی
  • بیمه حوادث انفرادی
اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 614
آدرس : اصفهان - دروازه شیراز- ابتدای خیابان سعادت آباد- مجتمع پورپونه- طبقه2- واحد4
کد پستی : 8481786391
تلفن : 03136701383
تلفن همراه : 09196780225
نمابر : -
پست الکترونیک : h.shahi@samaninsurance.ir
3 فرزانه فتحی کد 617
  • نمایندگی
  • بیمه حوادث انفرادی
اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 617
آدرس : خیابان نگهبانی - مجتمع بهار - طبقه 1
کد پستی : 8139863517
تلفن : 03133291774
تلفن همراه : 09131024561
نمابر : 03133291774
پست الکترونیک : f.fathi@samaninsurance.ir
4 لیلا هوشیار امین کد 618 نمایندگی اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 618
آدرس : خیابان هشت بهشت غربی - حد فاصل ملک و گلزار - ساختمان فرهنگ - طبقه منفی 1
کد پستی : 0000000000
تلفن : 03132736486
تلفن همراه : 09131704511
نمابر : 03132736486
پست الکترونیک : l.houshyar@samaninsurance.ir
5 عباسعلی حامدیان کد 621 نمایندگی اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 621
آدرس : چهارراه نقاشی - ابتدای خیابان فلسطین - ساختمان اشکان - طبقه 1
تلفن : 03132237249
تلفن همراه : 09133108589
نمابر : 03132237249
پست الکترونیک : a.hamedian@samaninsurance.ir
6 زهرا حاجی نقدی کد 626 نمایندگی اصفهان/ نایین
کد مرکز : 626
آدرس : بلوار شهید مطهری - روبری رستوران گلچین - پلاک 28
تلفن : 46266290-46266291
تلفن همراه : 09132230015
نمابر : 0323-2266291
پست الکترونیک : z.haji@samaninsurance.ir
7 مسعود کریمیان کد 636
  • نمایندگی
  • بیمه حوادث انفرادی
اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 636
آدرس : سه راه نظر- بطرف خیابان وحید-مجتمع تجاری وحید- طبقه همکف - شماره 11
تلفن : 03137764933
تلفن همراه : 09133036378
نمابر : 03137764933
پست الکترونیک : m.karimian@samaninsurance.ir
8 مریم عربی مفرد کد 637 نمایندگی اصفهان/ کاشان
کد مرکز : 637
آدرس : کاشان - خیابان 22 بهمن - حدفاصل شرکت نفت و تامین اجتماعی - ساختمان اکرمیان
تلفن : 03155464604
تلفن همراه : 09132622072
نمابر : 03155464604
پست الکترونیک : m.mohammadzadeh637@samaninsurance.ir
9 مریم عربی مفرد کد 637 نمایندگی اصفهان/ کاشان
کد مرکز : 637
آدرس : کاشان - خیابان 22 بهمن - حدفاصل شرکت نفت و تامین اجتماعی - ساختمان اکرمیان
تلفن : 03155464604
تلفن همراه : 09132622072
نمابر : 03155464604
پست الکترونیک : m.mohammadzadeh637@samaninsurance.ir
10 شهروز عباد کد 642 نمایندگی اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 642
آدرس : بوستان سعدی - مقابل صداوسیما - پلاک 32 - واحد 2
تلفن : 03136261442
تلفن همراه : 09131143528
نمابر : -
پست الکترونیک : sha.ebad@samaninsurance.ir
معرفی شعب و نمایندگی ها