فهرست کامل فرصت های شغلی کارشناس بیمه درمان
  • کارشناس بیمه درمان
    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۷:۰۵

    کارشناس بیمه درمان

    ثبت درست اطلاعات مشتریان دریافت منابع داده ای مختلف در مورد ریسک های مشتریان از پزشک معتمد و ارزیابی ریسک آنها انجام امور مرتبط به صدور بیمه نامه های درمان و تصمیم گیری در ...

    طبقه بندی شغلی : کارشناس بیمه درمان