فهرست کامل فرصت های شغلی کارشناس صدور بیمه عمر
  • کارشناس صدور بیمه عمر
    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۷:۰۹

    کارشناس صدور بیمه عمر

    ثبت اطلاعات مشتریان ارزیابی ریسک بیمه نامه ها بر اساس دستور العمل و جدول های مرتبط با بیمه عمر محاسبه حق بیمه بر اساس اطلاعات و شواهد درست

    طبقه بندی شغلی : کارشناس صدور بیمه عمر