فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر آدرس تلفن کد دوبعدی
1     خانواده اصفهان بیمارستان اصفهان/ - اصفهان بلوار شهدای صفه بیمارستان خانواده اصفهان
2 اروند بیمارستان خوزستان/ - اهواز - خیابان شریعتی(30متری) -خیابان قنواتی
3 آپادانا بیمارستان خوزستان/ - اهواز - اتوبان لشکر-نبش خیابان سروش شمالی
4 آریا بیمارستان خوزستان/ - اهواز -کیانپارس- خیابان کیانپارس- خیابان 17 شرقی
5 حضرت فاطمه (س) بیمارستان کرمان/ - کرمان -خیابان پروین اعتصامی
6 قائم بیمارستان کرمان/ - جیرفت-میدان شاهد
7 مهر بیمارستان خوزستان/ - اهواز-کیانپارس-خیابان مهر شرقی
8 قلب کوثر بیمارستان فارس/ - شیراز-خیابان قصرالدشت بطرف معالی آبادبعداز بلوار شاهد
9 554ارتش زنجان بیمارستان زنجان/ - زنجان-سعدی شمالی-رو به روی بانک سپه
10 597ارتش بیمارستان خراسان شمالی/ - بجنورد -خیابان نادر شمالی
معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز