فرم اخذ نمایندگی

فرصت استثنایی جهت همکاری با بیمه سامان و افزایش درآمد. برای کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

دانلود فایل شرایط اعطای کد نمایندگی جنرال- آیین نامه 75
دانلود فایل شرایط اعطای کد نمایندگی فروش بیمه عمر- آیین نامه 96